BIP Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu

Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu
logo bip gov

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu obejmuje swoim działaniem (udostępnianie zbiorów, wspomaganie szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek szkolnych) obszar całego województwa warmińsko – mazurskiego.

 

Organem prowadzącym bibliotekę, zapewniającym warunki do jej działania jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad biblioteką jest Kurator Oświaty w Olsztynie.